Tag : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • สถิติ :
  • สมาชิคทั้งหมด : 4,788 คน
  • จำนวนละครทั้งหมด : 1,287 เรื่อง
  • จำนวนตอนทั้งหมด : 45,118 ตอน
  • จำนวนคลิปทั้งหมด : 95,239 คลิป
  • จำนวนการดููคลิปในช่อง : 80,087,285 ครั้ง
  • จำนวนการดูคลิปผ่าน Tablet : 10,288,479 ครั้ง
  • จำนวนการดูคลิปทั้งหมด : 90,375,770 ครั้ง