space for advertisingตำนานรัก 3 ตระกูล


หมวดหมู่ : ซีรี่ย์ต่างประเทศ

รายการ : ตำนานรัก 3 ตระกูล
วันที่ออกอากาศ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เวลาออกอากาศ : 09:50:00 - 11:20:00
คุณภาพ : HD
รายละเอียด : เรื่องราวของสามตระกูลในปักกิ่ง โดยมีสกุลเหยาเป็นตัวแทนความมั่งคั่งร่ำรวย สกุลเจิงเป็นตัวแทนความก้าวหน้าทันสมัยและสกุลหนิวเป็นตัวแทนความคิดโบราณคร่ำครึ ห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง คนของทั้งสามตระกูลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านจากระบอบศักดินาเป็นระบอบเสรีนิยม แต่ละคนอาจถูกกาลเวลากลืนกินหรือไม่กาลเวลาก็หล่อหลอมคนจนบังเกิดความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงมากมายที่ยากกลับคืนดังเดิม ถึงตระหนักได้ว่าเกือบสี่สิบปีเป็นเพียงความฝันที่งดงาม เป็นเพียงหมอกควันที่พ้นผ่าน ความจริงที่ติดตรึงใจคนมีเพียงความรักของคนที่มีต่อกัน

ดูย้อนหลังทั้งหมด

space for advertising
space for advertising

WTC V.5.3 Release Power By WatchLakorn.in [ © 2010 WatchLakorn.in All Rights Reserved.]
[ ใช้เวลาในการสร้างหน้าเพจ 0.01 วินาที.] [ 0 queries used ]
ดูซีรีย์ย้อนหลัง | ดูละครทีวี | ดูละครย้อนหลัง | ดูละครย้อนหลัง
Watch Lakorn RSS