งานประกาศผลรางวัลนาฏราช


หมวดหมู่ : เรียลลิตี้

รายการ : งานประกาศผลรางวัลนาฏราช
วันที่ออกอากาศ : Null
เวลาออกอากาศ : 00:00:00 - 00:00:00
คุณภาพ : SD
รายละเอียด : ตามที่สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวม ตัวของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้เล็งเห็น ว่าการมอบรางวัลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มิได้มีรางวัลใดที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมจากประสบการณ์จริงใน วิชาชีพมาประกอบการคัดเลือก อันจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบ และ เป็นการแสดงศักยภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง จึง ได้จัดงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5 ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการสร้าง มาตรฐานใหม่ในการตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบการวิชาชีพขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีกำหนดจัดงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2556

Advertisement


ดูย้อนหลังทั้งหมด

WTC V.5.3 Release Power By WatchLakorn.in [ © 2010 WatchLakorn.in All Rights Reserved.]
[ ใช้เวลาในการสร้างหน้าเพจ 0.015 วินาที.] [ 0 queries used ]
ดูซีรีย์ย้อนหลัง | ดูละครทีวี | ดูละครย้อนหลัง | ดูละครย้อนหลัง
Watch Lakorn RSS