จันทร์กระจ่างที่กลางทุ่ง 13 ธันวาคม 2562 ตอนที่ 13 Part 1 : www.watchlakorn.in