คำค้น

"ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์"

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 45 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 45
20 พฤศจิกายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 44 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 44
19 พฤศจิกายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 43 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 43
13 พฤศจิกายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 42 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 42
12 พฤศจิกายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 41 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 41
6 พฤศจิกายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 40 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 40
5 พฤศจิกายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 39 วันที่ 30 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 39
30 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 38 วันที่ 29 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 38
29 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 37 วันที่ 23 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 37
23 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 36 วันที่ 22 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 36
22 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 35 วันที่ 16 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 35
16 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 34 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 34
15 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 33 วันที่ 9 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 33
9 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 32 วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 32
8 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 31 วันที่ 2 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 31
2 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 30 วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 30
1 ตุลาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 29 วันที่ 25 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 29
25 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 28 วันที่ 24 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 28
24 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 27 วันที่ 18 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 27
18 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 26 วันที่ 17 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 26
17 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 25 วันที่ 11 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 25
11 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 24 วันที่ 10 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 24
10 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 23 วันที่ 4 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 23
4 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 22 วันที่ 3 กันยายน 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 22
3 กันยายน 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 21 วันที่ 28 สิงหาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 21
28 สิงหาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 20 วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 20
27 สิงหาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 19 วันที่ 21 สิงหาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 19
21 สิงหาคม 2554

ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ ตอนที่ 18 วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอนโดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอีที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอนและต่อมากษัตริย...

ตอนที่ 18
20 สิงหาคม 2554

หน้า (2) :

WTC V.5.3 Release Power By WatchLakorn.in [ © 2010 WatchLakorn.in All Rights Reserved.]
[ ใช้เวลาในการสร้างหน้าเพจ 2.736 วินาที.] [ 0 queries used ]
ดูซีรีย์ย้อนหลัง | ดูละครทีวี | ดูละครย้อนหลัง | ดูละครย้อนหลัง