Loading...

คำค้น

"สารคดีSpiritofAsia"

สารคดี Spirit of Asia "โลกรอบตัวของช้างไทย" วันที่ 31 พฤษภาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"โลกรอบตัวของช้างไทย"

31 พฤษภาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "จากแดนจิงโจ้ถึงช้างกรุงเก่า " วันที่ 24 พฤษภาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"จากแดนจิงโจ้ถึงช้างกรุงเก่า "

24 พฤษภาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "สังคมยิวสมัยใหม่ นอกดินแดนพันธสัญญา " วันที่ 17 พฤษภาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"สังคมยิวสมัยใหม่ นอกดินแดนพันธสัญญา "

17 พฤษภาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "วงศ์วานอิสราเอลที่สูญหาย " วันที่ 10 พฤษภาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"วงศ์วานอิสราเอลที่สูญหาย "

10 พฤษภาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "ก้าวที่สองของโรงเรียนไม้ไผ่ " วันที่ 3 พฤษภาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"ก้าวที่สองของโรงเรียนไม้ไผ่ "

3 พฤษภาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "เรื่องเล่าจากโรงเรียนไม้ไผ่ " วันที่ 26 เมษายน2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"เรื่องเล่าจากโรงเรียนไม้ไผ่ "

26 เมษายน2563

สารคดี Spirit of Asia "ลมหายใจของโตนเลสาบ " วันที่ 12 เมษายน2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"ลมหายใจของโตนเลสาบ "

12 เมษายน2563

สารคดี Spirit of Asia "แดนสวรรค์สี่พันดอน" วันที่ 5 เมษายน2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"แดนสวรรค์สี่พันดอน"

5 เมษายน2563

สารคดี Spirit of Asia "เรื่องเล่าวิถีคนเหนือเขื่อนไซยะบุรี " วันที่ 22 มีนาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"เรื่องเล่าวิถีคนเหนือเขื่อนไซยะบุรี "

22 มีนาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "เมนตาไว วิถีคนป่าความงามที่ไม่สมมาตร " วันที่ 15 มีนาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"เมนตาไว วิถีคนป่าความงามที่ไม่สมมาตร "

15 มีนาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "ผืนป่าใต้หมู่มวลเมฆที่เมฆาลัย " วันที่ 8 มีนาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"ผืนป่าใต้หมู่มวลเมฆที่เมฆาลัย "

8 มีนาคม2563

สารคดี Spirit of Asia "เกิดเป็นหญิงในบ้านของชาวคาสี " วันที่ 1 มีนาคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"เกิดเป็นหญิงในบ้านของชาวคาสี "

1 มีนาคม2563

สารคดี Spirit of Asia " เสียงผู้หญิงแห่งมินังกาเบา " วันที่ 23 กุมภาพันธ์2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

" เสียงผู้หญิงแห่งมินังกาเบา "

23 กุมภาพันธ์2563

สารคดี Spirit of Asia "กาลครั้งนี้....ที่ซาอุดีอาระเบีย" วันที่ 16 กุมภาพันธ์2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"กาลครั้งนี้....ที่ซาอุดีอาระเบีย"

16 กุมภาพันธ์2563

สารคดี Spirit of Asia "มุสลิมจาริกบนเส้นทางแห่งศรัทธา" วันที่ 9 กุมภาพันธ์2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"มุสลิมจาริกบนเส้นทางแห่งศรัทธา"

9 กุมภาพันธ์2563

สารคดี Spirit of Asia "มังกรโคโมโดในบ้านหลังสุดท้าย" วันที่ 26 มกราคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"มังกรโคโมโดในบ้านหลังสุดท้าย"

26 มกราคม2563

สารคดี Spirit of Asia "อนาคตชนเผ่าในอดีตที่พร่าเลื่อน " วันที่ 19 มกราคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"อนาคตชนเผ่าในอดีตที่พร่าเลื่อน "

19 มกราคม2563

สารคดี Spirit of Asia "วิถีพึ่งพาในมัลดีฟส์" วันที่ 12 มกราคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"วิถีพึ่งพาในมัลดีฟส์"

12 มกราคม2563

สารคดี Spirit of Asia "หลังม่านบนเกาะสวรรค์มัลดีฟส์" วันที่ 5 มกราคม2563 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"หลังม่านบนเกาะสวรรค์มัลดีฟส์"

5 มกราคม2563

สารคดี Spirit of Asia "ห่วงโซ่ขยะพลาสติกในย่างกุ้ง" วันที่ 29 ธันวาคม2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"ห่วงโซ่ขยะพลาสติกในย่างกุ้ง"

29 ธันวาคม2562

สารคดี Spirit of Asia "ผีเสื้อขยับปีกบนเกาะบาหลี" วันที่ 22 ธันวาคม2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"ผีเสื้อขยับปีกบนเกาะบาหลี"

22 ธันวาคม2562

สารคดี Spirit of Asia "มวยไชยา : แม่ไม้แห่งชีวิต" วันที่ 15 ธันวาคม2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"มวยไชยา : แม่ไม้แห่งชีวิต"

15 ธันวาคม2562

สารคดี Spirit of Asia "ศาสตร์สันติแห่งการต่อสู้ป้องกันตัว" วันที่ 8 ธันวาคม2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

"ศาสตร์สันติแห่งการต่อสู้ป้องกันตัว"

8 ธันวาคม2562

สารคดี Spirit of Asia วันที่ 1 ธันวาคม2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

1 ธันวาคม2562

สารคดี Spirit of Asia วันที่ 17 พฤศจิกายน2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

17 พฤศจิกายน2562

สารคดี Spirit of Asia วันที่ 10 พฤศจิกายน2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

10 พฤศจิกายน2562

สารคดี Spirit of Asia วันที่ 3 พฤศจิกายน2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

3 พฤศจิกายน2562

สารคดี Spirit of Asia วันที่ 27 ตุลาคม2562 ( HD )

Tags : , , ,

รายละเอียด : SpiritofAsiaสารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชียเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมมรดกล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อค้นหา“วิถีเอเชี...

27 ตุลาคม2562

WTC V.5.3 Release Power By WatchLakorn.in [ © 2010 WatchLakorn.in All Rights Reserved.]
[ ใช้เวลาในการสร้างหน้าเพจ 0.042 วินาที.] [ 0 queries used ]
ดูซีรีย์ย้อนหลัง | ดูละครทีวี | ดูละครย้อนหลัง | ดูละครย้อนหลัง